Obligatoriska vaccinationer för barn

För det första är alla de vaccin som är obligatoriska för barn bra, så det är absolut inget du ska tro ges för att du ska få höra dina små skrika bara för att doktorn vill höra deras röst. Här handlar det helt enkelt om alla de skydd som verkligen behövs. Om dessa skydd inte ges eller tas så kommer ditt barn att utsättas för onödiga risker som kan leda till mycket allvarliga komplikationer. Här är det alltid bäst att enbart vara positiv och inte ifrågasätta det skydd som har konstaterats att alla verkligen behöver få i tidig ålder för att ha ett riktigt bra skydd mot farliga sjukdomar.images (2)

I och med att det faktiskt finns så många obligatoriska vaccinationer för barn, kan det vara svårt att som förälder verkligen känna till dessa. Speciellt om det är på det trevliga sättet att du blivit förälder för första gången. Detta är dock inte alls något du behöver tänka på, utan alla de nödvändiga vaccinen kommer att ges i samband med ditt och ditt barns besök hos barnmorskekliniken. Dock kan det vara bra att ha lite kännedom om vilka olika vaccin det är som ditt barn verkligen får. Detta kommer du alltid att få en förteckning över, så att du vet att alla de skydd som behövs har getts i full utsträckning.

De obligatoriska vaccinen som ges är för det första mot polio, difteri och stelkramp. Detta kan ges i två olika vaccin eller i ett så kallat trippelvaccin. De andra vaccinen som ditt barn får ska vara Varilrix mot vattenkoppor, samt ett vaccin som bär namnet MMR. Vaccinet MMR är också ett trippelvaccin som ger ditt barn skydd mot tre olika sjukdomar. Dessa är då mässling, påssjuka och röda hund, vilka samtliga kan vara mycket farliga och besvärliga för små barn.