De vanligaste vaccinationerna

När det gäller vaccinationer finns det många olika vanliga vaccinationer. Dock borde den vanligaste av alla dessa vara stelkrampssprutan som alltid ges som en vaccination för att uppbygga ett skydd, samtidigt som du oftast får den när något har inträffat. Stelkramp är något som kan uppkomma av en olycka eller när ett djur har bitit dig, för att nämna två vanliga exempel. Här handlar det då om att du får ett smutsigt sår som kan leda till infektion, vilket i sin tur kan leda till stelkramp. Naturligtvis finns det också andra mycket vanliga vaccin som ges till alla.images (1)

Något som är mycket vanligt är att vaccinera sig i samband med utlandsresor och alla de sjukdomar du kan få vid besök i de olika länder du vill resa till. Kanske är då alla de vaccinationer som gäller utlandsresor de som kommer på andra plats när det gäller de vanligaste vaccinen på marknaden. När det gäller vaccin som tas vid förestående resor kommer de vanligaste inom detta område att vara de vaccin som ger dig skydd mot hepatit och malaria, vilka är de som står som de största farorna vid en utlandsresa.

Andra vanliga vaccin är naturligtvis alla de som är obligatoriska och ges till alla de nyfödda barnen och ända upp i ganska hög skolålder. Här handlar det då om vaccin mot difteri, stelkramp och polio som är de vanligaste. Något som du som är lite äldre ska tänka på mer än en gång, är att ditt tidigare skydd du fick under din skolgång kommer att försvagas. Av den anledningen är det därför alltid viktigt att vara den som har koll på sina vaccinationer. Ibland kommer det tillfällen i livet då det är dags att fylla på ditt skydd. Detta kan du få hjälp att ta reda på vid en kontakt med en läkare eller sjuksköterska.